Bảng giá Ước tính Chung

Tiết kiệm

600 Năm
 • 3G Dung Lượng
 • 1GB Share RAM
 • RAM Thường
 • CPU Share Thường
 • SSD Thường
 • 512 GB Thông Truyền
 • SSL
 • Đơn Miền
 • 1 Email
 • Tên miền giá thị trường
 • Sao lưu Cập nhật / Quý
 • Thẩm mỹ Cơ bản

Cơ bản

1,200 Năm
 • 7G Dung Lượng
 • 1GB RAM
 • RAM Thường
 • CPU Thường
 • SSD Cao Cấp
 • 1 TB Thông Truyền
 • SSL
 • Đơn Miền
 • 5 Email
 • Tên miền giá thị trường
 • Sao lưu Cập nhật / Tháng
 • Thẩm mỹ Hiện đại
Phổ biến

Nâng cao

2,500 Năm
 • 20G Dung Lượng
 • 2GB RAM
 • RAM Cao Cấp
 • CPU Thường
 • SSD Cao Cấp
 • Không giới hạn Thông Truyền
 • SSL
 • Đa Miền
 • 20 Email
 • Tên miền giá thị trường
 • Đa Sao lưu Cập nhật / Tuần
 • Thẩm mỹ Cao
Thỏa mãn

Doanh nghiệp +

5,500 Năm
 • 60G Dung Lượng
 • 2GB RAM
 • RAM Cao Cấp
 • CPU Cao Cấp
 • SSD Cao Cấp
 • Không giới hạn Thông Truyền
 • SSL
 • Đa Miền
 • 50 Email
 • Tên miền giá thị trường
 • Đa Sao lưu Cập nhật
 • Thẩm mỹ Đẹp

Bạn muốn liên hệ làm web ?

Tư vấn và giải đáp thắc mắc là miễn phí.
Scroll to Top