Chúng Tôi

Danh sách Thành viên

Thao Do

Computer Vision, Full Stack.

Nam Do

Backend Java.

Huy Tran

Computer Vision, Android.

Ty Nguyen

Frontend.

Dinh Le

Full Stack, Java.

Lam Huynh

Full Stack.

Kinh nghiệm chúng tôi có như nào ?

Có thành viên đã 8 năm kinh nghiệm, có vài thành viên 5 năm kinh nghiệm còn lại chủ yếu 2+ năm kinh nghiệm.

Hầu hết đã từng làm hoàn thiện nhiều web/app vừa và nhỏ cho khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp ngoài giờ làm cho công ty full-time.

Ai sẽ làm cho khách ?

Điều phối viên trao đổi nhu cầu với khách hàng ban đầu xong sẽ chọn 1 hoặc nhiều hơn 1 thành viên phù hợp để trực tiếp làm việc với khách hàng trong các phần sau.

Các vấn đề khác như xuất hóa đơn đỏ (nếu muốn) sẽ được nhóm hỗ trợ.

Bạn muốn liên hệ chúng tôi ?

Ngay hôm nay
Scroll to Top