Privacy Policy

Chính sách bảo mật & riêng tư thông tin của khách hàng, khách ghé thăm:

  • Hiện tại Dịch Vụ Số Đà Nẵng (DanaTech) không lưu chứa cookies, sessions truy cập của khách hàng, người chỉ ghé thăm
  • DanaTech cũng không thu thập thông tin cá nhân như email, SĐT thông qua các biểu mẫu (form) nào trên trang.
  • Khách hàng có nhu cầu thực liên hệ với chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Zalo hoặc Email được cung cấp.
  • Thông tin liên hệ của khách hàng (dù đơn hàng thành công hay không thành công) thì thông tin của quý khách sẽ được xóa mỗi 3 tháng.
  • Chúng tôi không cung cấp thông tin về đơn hàng, dịch vụ của quý khách đặt hàng ở chúng tôi cho bên thứ 3.
Scroll to Top